Zajęcia - szkoła pływania

Szkoła pływania Atlantis

Szkoła pływania Atlantis

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu:

  • nauki pływania dla dzieci i dorosłych
  • pływania sportowego (sekcja pływacka)
  • aquafitnessu
  • pływania z elementami nurkowania
  • piłki wodnej dla dzieci i młodzieży
  • pływania zdrowotnego
  • pływania niemowląt

Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży a także osób dorosłych miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Regularnie monitorujemy postępy naszych uczniów, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność nauczania. Kurs kończy się sprawdzianem w formie zawodów pływackich, po których każde dziecko otrzyma certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Rozkład zajęć nauk pływania dostępny jest w harmonogramie

Poziomy umiejętności pływackich:

I PRÓG EDUKACYJNY - Usamodzielnianie dziecka -
przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach bez opiekuna.

Grupa raczki logo

1. Grupa Raczki - basen mały - wiek 3,5-5 lat.
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko jest oswojone z wodą, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przygotowanie dziecka do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała, wprowadzamy dużą ilość ćwiczeń oddechowych (m. in. namawiamy dzieci, aby świadomie chowały buzie pod wodę). Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie- bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej/trybunach). Dziecko posiada umiejętności zanurzania głowy pod wodę, wykonywanie prostych ćwiczeń oddechowych (bąbelki – świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą).

Grupa koniki morskie logo

2. Koniki Morskie - basen mały - wiek 4-5 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko jest oswojone z wodą. Poziom rozwoju i umiejętności predysponują dziecko do ćwiczeń samodzielnych – bez obecności rodzica, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała, wprowadzamy dużą ilość ćwiczeń oddechowych (m. in. namawiamy dzieci, aby świadomie chowały buzie pod wodę). Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie- bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej/trybunach). Dziecko posiada umiejętności zanurzania głowy pod wodę, wykonywanie prostych ćwiczeń oddechowych (bąbelki – świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą).

Grupa kijanki logo

3. Kijanki - basen mały - wiek >5 (5-6 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko jest przygotowane do ćwiczeń w wodzie bez obecności opiekuna. Dodatkowe wymagania:
umiejętność zanurzania głowy pod wodę,
wykonywanie prostych ćwiczeń oddechowych
(bąbelki – świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą).

Etap kończy się umiejętnością przyjęcia i utrzymania prawidłowej sylwetki ciała (nie załamuje się w stawie biodrowym, nie opuszcza kończyn dolnych) umiejętnością brodzenia w wodzie, zanurzania się, skoku do wody z brzegu basenu, pływania z "makaronem".

Grupa żabki logo

4. Żabki - basen mały - wiek >6 (6-7 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
w trakcie samodzielnych ćwiczeń z przyborem, dziecko potrafi przyjąć i utrzymać prawidłową sylwetkę ciała (nie załamuje się w stawie biodrowym, nie opuszcza kończyn dolnych)
Dodatkowe wymagania:
brodzenie w wodzie,
zanurzanie się,
skok do wody z brzegu basenu,
pływanie z "makaronem".

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
samodzielnego leżenia na plecach i na brzuchu, skoku do wody z murka basenu,
wyławiania przedmiotów z głębokości 1 metra, pływania strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach.

Etap kończy się umiejętnością pływania w płytkiej wodzie z przyborem, pływania strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach, wyławiania przedmiotów z głębokości 1 metra, umiejętnością skoku do wody z murka basenu oraz samodzielnego leżenia na plecach i na brzuchu.

II PRÓG EDUKACYJNY - WPROWADZENIE DZIECKA DO ĆWICZEŃ W GŁĘBOKIEJ WODZIE -
przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach na basenie sportowym o głębokości 120-180 cm.

Grupa żółwiki logo

5. Żółwiki - basen duży - wiek >6 (6-8 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko pływa w płytkiej wodzie z przyborem.
Dodatkowe wymagania:
samodzielne leżenie na plecach i na brzuchu,
skok do wody z murka basenu,
wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra,
pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
Pływania w głębokiej wodzie – dziecko przepłynie 25 metrów bez przyboru.
Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przygotowanie dziecka do ćwiczeń z przyborem w głębokiej wodzie –
to znaczy w basenie sportowym (głębokość 120-180 cm). Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała, wprowadzamy dużą ilość ćwiczeń oddechowych (m. in. namawiamy dzieci, aby świadomie chowały buzie pod wodę), uczymy prawidłowej pracy nóg i rąk w pływaniu kraulem na plecach (stylem grzbietowym), poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują w głębokiej wodzie na basenie sportowym. Zajęcia stopniowo przenoszone są z basenu płytkiego na basen głęboki.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 25 metrów - bez przyboru - w głębokiej wodzie basenu sportowego.

Grupa rybki logo

6. Rybki - basen duży - wiek >7 (7-10 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko potrafi przepłynąć 25 metrów bez przyboru.
Dodatkowe wymagania:
samodzielne leżenie na plecach i na brzuchu,
skok do wody z murka basenu,
wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra,
pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
Pływania strzałką na brzuchu, pływania kraulem na plecach (stylem grzbietowym), skoku do wody ze słupka startowego na nogi, nurkowania w dal na odległość 5 metrów, wyławiania przedmiotów z głębokości 1,3 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów w głębokiej wodzie - w tym 25 metrów kraulem na grzbiecie.

Grupa foczki logo

7. Foczki - basen duży - wiek >8 (8-11 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów w tym 25 metrów kraulem na grzbiecie. Dodatkowe wymagania:
pływanie strzałką na brzuchu,
pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym),
skok do wody ze słupka startowego na nogi,
nurkowanie w dal na odległość 5 metrów,
wyławianie przedmiotów z głębokości 1,3 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
pływania kraulem na piersiach z oddechem z boku, skoku do wody na głowę z brzegu basenu,
nurkowania w dal na odległość 7 metrów, wyławiania przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów - w tym 25 metrów kraulem na piersiach i 25 metrów kraulem na grzbiecie.

Egzamin na kartę pływacką (opcjonalnie).

Grupa rekinki logo

8. Rekinki - basen duży - wiek >9 (9-13 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów w tym 25 metrów kraulem na piersiach
i 25 metrów kraulem na grzbiecie.
Dodatkowe wymagania:
pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym),
pływanie kraulem na piersiach z oddechem z boku,
skok do wody na głowę z brzegu basenu,
nurkowanie w dal na odległość 7 metrów,
wyławianie przedmiotu z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
pływania stylem klasycznym (żabką), skoku do wody na głowę ze słupka startowego, nawrotu zwykłego,
nurkowania w dal na odległość 10 metrów, wyławiania kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 75 metrów w tym 25 metrów kraulem na piersiach
i 25 metrów kraulem na grzbiecie i 25 metrów stylem klasycznym (żabką).

Grupa delfinki logo

9. Delfinki - basen duży - wiek >9 (9-15 lat)
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko potrafi przepłynąć 75 metrów w tym 25 metrów kraulem na piersiach i 25 metrów kraulem na grzbiecie i 25 metrów stylem klasycznym (żabką).
Dodatkowe wymagania:
pływanie stylem klasycznym (żabką),
skok do wody na głowę ze słupka startowego,
nawrót zwykły,
nurkowanie w dal na odległość 10 metrów,
wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
podstaw stylu motylkowego (delfin), skoku startowego ze słupka, nawrotu koziołkowego, elementów ratownictwa,
nurkowania w dal na odległość 15 metrów.

Egzamin na specjalną kartę pływacką (opcjonalnie).

Copyright © 2012-2019