Informacje - RODO

Informacje - RODO

Informacja o plikach cookies używanych na tej stronie.

Strona nie zbiera żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (ciasteczka), to pliki tekstowe zapisywane przez serwis na urządzeniu użytkownika.
Dzięki nim strona może pamiętać preferencje użytkownika i być lepiej dostosowana do jego potrzeb.

Podczas wizyty na tej stronie mogą zostać zapisane następujące informacje:

• przez stronę Atlantis - czy odwiedzający zamknął komunikat o plikach cookies na stronie głównej,
• przez stronę Atlantis - kiedy odwiedzający wyświetlał obraz z kamery internetowej (licznik),
• przez stronę Atlantis - jaki został ustawiony preferowany profil kontrastu stron,
• przez stronę Atlantis - jaka wersja serwisu została wybrana (mobilna/pełna),
• przez komponent Google - informacje o języku wybranym w tłumaczeniach Google,
• przez komponent Facebook'a - informacje z wtyczki społecznościowej.

W każdej chwili możesz wyłączyć akceptowanie plików cookies w swojej przeglądarce.
W tym celu otwórz opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies.


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO, zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości, iż :

1. Administratorem danych osobowych jest Pływalnia Miejska Atlantis, os. Stefana Batorego 101 , 60-684 Poznań e-mail: biuro@atlantis-plywalnia.pl.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, ul. Wierzbowa 33 Wysogotowo 61-081 Przeźmierowo, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy świadczenia usług w zakresie uczestnictwa w szkółce pływackiej na terenie obiektu administratora danych - na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO.

4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w pozostałym zakresie przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa, w szczególności dotyczącymi dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Copyright © 2012-2019